Inspektorat

5 Feb 2014

Inspektorat mempunyai tugas pokok:
"menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah"

Inspektorat mempunyai  fungsi:

  1. Penyelenggaraan keseketariatan inspektorat;
  2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pengawasan bidang pembangunan;
  4. Pengawasan bidang pemerintahan;
  5. Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  6. Penyelenggaraan sosialisasi tentang pengawasan;
  7. Pembinaan jabatan fungsional.